MATRÍCULA I NORMATIVA

fotos aula_2– Per a que la matrícula a qualsevol dels cursos, serveis i activitats de l’Aula sigui efectiva, és necessari omplir correctament el full d’inscripció amb totes les dades que es demanen, i haver efectuat el pagament de l’import corresponent (matrícula, si s’escau, i primera mensualitat) abans d’haver iniciat l’activitat.

Les classes particulars també es pagaran mensualment i per avançat.

– Les ofertes i descomptes no són acumulables.

– Les classes començaran a l’hora en punt i es començarà a recollir cinc minuts abans de l’hora de finalització, per tal de facilitar les entrades i sortides de les aules.

– Els i les alumnes de l’Aula hauran de ser puntuals tant a l’hora d’arribada com a l’hora de recollida.

– Cada alumne portarà el seu propi material.

– En el cas de les classes de reforç escolar és necessari avisar de les baixes amb un mínim de 15 dies d’antel·lació per tal que pugui retornar-se l’import corresponent als serveis que hagin sigut pagats i no s’hagin prestat. En la resta d’activitats i serveis no es retornaran els diners un cop començada l’activitat.

 

 

 

 

.