BIBLIOTECA I MATERIAL DE SUPORT

L’Aula disposa de llibres cedits en prèstec per la Biblioteca de Sant Quirze, que es van renovant periòdicament. Així, a més dels materials propis del nostre centre d’estudis, els alumnes també tenen accés  i disposen del fons de la biblioteca municipal, amb llibres de text, novel·les, assaig i tot tipus de lectures per a complementar els seus estudis.

SAMSUNG