ORIENTACIÓ EDUCATIVA

És un servei adreçat a assessorar persones que es troben en un procés de presa de decisions respecte del seu futur acadèmic i professional, i volen conèixer els diferents itineraris a que poden tenir accés.

COM FUNCIONA

Aquest servei consta d’una entrevista inicial on la persona interessada exposa les seves necessitats i dubtes i, si s’escau, realitza proves psicotècniques que siguin pertinents; i d’una segona sessió on es resolen els dubtes i s’ofereix tota la informació requerida sobre els itineraris, i es mostren els resultats dels tests o proves que s’hagin fet.

Si la persona hi està interessada poden realitzar-se més sessions complementàries.

HORARIS: (a concretar)

PREUS: 40 € / sessió

La primera sessió és gratuïta per a tots/es els i les alumnes de l’Aula.

 

HORARI (a concertar)

PREU: 40 € / sessió