COM TREBALLEM

A partir de l’entrevista inicial que fem per a cada alumne, i segons les seves necessitats, a l’Aula treballem a través de tres eixos:

  • Reforç específic de les assignatures que presenten més dificultats per a cada alumne: Resolució de dubtes, explicacions i exercicis complementaris i de suport, pla d’aprenentatge i seguiment individualitzat, adquisició d’estratègies de comprensió i resolució pròpies per a guanyar autonomia en una o més assignatures concretes (per exemple, matemàtiques, anglès o física).
  • Seguiment de la feina escolar ordinària: Portar les tasques al dia, ben fetes i presentades, resoldre dubtes, preparar exàmens.
  • Aprenentatge i reforç de tècniques i hàbits d’estudi: Conèixer i saber utilitzar diferents estratègies d’aprenentatge, guanyar autonomia, entrenar hàbits d’estudi, aprendre a ordenar apunts, prioritzar tasques, portar l’agenda al dia, saber concentrar-nos, valorar l’esforç, adquirir confiança i autoestima vers els estudis.

GRUPS REDUÏTS:

A l’Aula, treballem amb grups reduïts d’entre 4 i 6 alumnes per a poder garantir un seguiment i una atenció individualitzada, i posem tots els nostres recursos a disposició dels i les nostres alumnes per a que no només resolguin dubtes o aprovin els seus exàmens, sinó que aprenguin a aprendre i a estudiar autònomament.

TUTORIES I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES

Cada alumne té un tutor/a de referència amb qui les famílies poden concertar entrevistes a les hores estipulades per a estar informades de la seva evolució, resoldre dubtes o fer qualsevol comentari que considerin adequat.

INFORMES TRIMESTRALS

Al final de cada trimestre s’entrega un informe a les famílies on s’explica el desenvolupament de l’alumne a partir d’aquests tres eixos de treball, i on s’informa de les millores i/o necessitats. Aquest informe es comenta també amb el propi alumne per a fer-lo més partícep, còmplice i compromés amb el seu procés educatiu.

 

Torna